نماد الکترونیکی تبلیغات

37


شرکت هوشمندسازان

امکانات خانه هوشمند پرده برقی حریق سیستم های سرمایش و گرمایش در خانه هوشمند مزایای کنترل هوشمند روشنایی و BMS (شرکت هوشمندسازان) دستگاه های کارتخوان هوشمند (RFID) سیستم نشت گاز آبیاری اتوماتیک و هوشمند گیاهان


شرکت هوشمندسازان
0133326174


***

عنوان آگهی : سیستم های سرمایش و گرمایش در خانه هوشمند
تعداد بازدید : 8931 نـــفر
عنوان آگهی : خانه هوشمند
تعداد بازدید : 8009 نـــفر
عنوان آگهی : پرده برقی
تعداد بازدید : 8344 نـــفر
حریق
01333261724
عنوان آگهی : حریق
تعداد بازدید : 8008 نـــفر
عنوان آگهی : مقاله خانه هوشمند
تعداد بازدید : 9196 نـــفر
عنوان آگهی : مزایای کنترل هوشمند روشنایی و BMS
تعداد بازدید : 8495 نـــفر
عنوان آگهی : دستگاه های کارتخوان هوشمند (RFID)
تعداد بازدید : 8901 نـــفر
عنوان آگهی : سیستم نشت گاز
تعداد بازدید : 8151 نـــفر
عنوان آگهی : آبیاری اتوماتیک و هوشمند گیاهان
تعداد بازدید : 9236 نـــفر
عنوان آگهی : دیمر شدن هوشمند چراغها
تعداد بازدید : 8391 نـــفر
ما بر روی نقشه
ورود به سیستم آگهی


کلمه عبور را فراموش کرده ای ؟