آتی نگرمهر

09392074627 ,
امروز : 1397/11/29 /

آتی نگرمهرپرورش گاو شیری و تلیسه
کشت هیدروپونیک گلخانه
دوره آموزش پرورش قارچ خوراکی
کارگاه آموزشی پرواربندی گوسفند
طراحی فضای سبز با نرم افزار real time(فشرده)
دوره آموزش پرورش قارچ خوراکی

مطالب من