اسداله زاده

امروز : 1397/10/28 /

اسداله زاده


با سلام این
اسداله زاده هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید .


الکتروموتور ، دينام ، گيربکس و ژنراتور
الکتروموتور ، دينام ، گيربکس و ژنراتور
الکتروموتور ، دينام ، گيربکس و ژنراتور

مطالب من